o nama

 • UPIS UZ SUBVENCIJU GRADA.
 • Tel.: 011/34-24-227 ; 064/53-99-777
 • UPIS U TOKU CELE GODINE.

VRTIĆ KAO PORODIČNI CENTAR


Program koji se sprovodi u okviru vaspitno-obrazovnog rada i koji nas izdvoja od drugih vrtića je „ Dečji vrtić kao porodični centar “ . Program je usmeren na dete i porodicu, vaspitno obrazovni procesi se kreiraju tako da DETE ima centralnu ulogu. Ovaj program polazeći od Osnova vaspitno obrazovnog rada sa decom predškolskog uzrasta prepoznaje, vrednuje i podstiče kod dece :

 • da uočavaju promene i utiču na njih ;
 • da kritički misle i biraju ;
 • da uočavaju i rešavaju probleme ;
 • da budu kreativni, imaginativni i snalažljivi ;
 • da budu brižni i odgovorni prema drugima i svojoj sredini ;

Osnovni akcenat programa je :

 • individualizovan pristup svakom detetu ;
 • pomaganje deci da prave izbor uz pomoć planiranih aktivnosti i centara interesovanja ;
 • uključivanje porodice ;

Operativno, “Dečiji vrtić kao porodični centar” je utemeljen na programu verovanja da se deca najbolje razvijaju kada aktivno učestvuju u samom procesu učenja. Pažljivo planirana sredina za učenje podstiče decu da istražuju, iniciraju i kreiraju. Polazišta ovog programa su interaktivizam i razvojna prilagođenost deci. Vaspitački tim ostvaruje dobru saradnju sa porodicom kako bi ostvarili zajedničke ciljeve
Porodica ima mnogobrojne koristi od toga sto je deo vaspitnoobrazovnog tima i procesa:

 • razvija ličnu posvećenost vaspitnom program ;
 • vidi svoje dete kao pojedinca u odnosu na druge ;
 • uči o detetu i dečijem razvoju , jaca roditeljske kompetencije ;
 • bolje upoznaje vaspitače ;
 • stiče veštine i aktivnosti koje mogu da se organizuju i u kući ;
 • povezuje se sa drugim porodicama i dobija priliku da sa njima razvija dugoročan odnos ;

Ovaj program se realizuje sa decom vrtićkog i jaslenog uzrasta.

MIRIJEVO

ZVEZDARA

KONTAKT PODACI

 • Predškolska ustanova "Pegaz"
 • Mirijevo
 • Pere Veljkovića 4, ulaz iz ul. Vladimira Popovića
 • Tel. : 011/34-24-227
 • Mob : 064/53-99-777
 • Vaspitači : 065/34-24-227
 • Radno vreme: 06:30 - 18:00
 • E-mail : kontakt@vrticpegaz.rs
 • Zvezdara
 • Hektorovićeva 22
 • Tel. : 011/242-16-83
 • Mob : 065/53-99-777
 • Vaspitači : 065/242-16-83
 • Radno vreme: 06:30 - 18:00