o nama

 • UPIS UZ SUBVENCIJU GRADA.
 • Tel.: 011/34-24-227 ; 064/53-99-777
 • UPIS U TOKU CELE GODINE.

KLJUČNE TAČKE

Vaspitno obrazovni rad u Ustanovi se realizuje prema „Opštim osnovama predškolskog programa “ i ciljevima i zadacima predviđenim Razvojnim planom ustanove. Rad sa decom jaslenog i vrtićkog uzrasta u vaspitno-obrazovnoj praksi tretira se kao jedinstvena celina. Iz toga proizilazi strategija rada sa decom kao i opšta organizacija života u vrtiću. Ključne tačke koje su obavezujuće za realizatore vaspitno-obrazovnog rada su :

 • kreiranje vaspitne sredine koja će svojom organizacijom pružati optimalne uslove za psihofizički razvoj dece ;
 • uvažavanje individualnih karakteristika svakog deteta ;
 • stvaranje pozitivne emocionalne atmosfere u vrtiću ;
 • uspostavljanje i unapređivanje saradnje sa porodicom ;
 • realizovanje saradnje sa lokalnom zajednicom i okruženjem ;

MIRIJEVO

ZVEZDARA

KONTAKT PODACI

 • Predškolska ustanova "Pegaz"
 • Mirijevo
 • Pere Veljkovića 4, ulaz iz ul. Vladimira Popovića
 • Tel. : 011/34-24-227
 • Mob : 064/53-99-777
 • Vaspitači : 065/34-24-227
 • Radno vreme: 06:30 - 18:00
 • E-mail : kontakt@vrticpegaz.rs
 • Zvezdara
 • Hektorovićeva 22
 • Tel. : 011/242-16-83
 • Mob : 065/53-99-777
 • Vaspitači : 065/242-16-83
 • Radno vreme: 06:30 - 18:00